İletişim +90 372 318 10 20
Kalite Kontrol

Kalite Kontrol Aşamaları

Girdi Kontrolü:
Firmamız bünyesine girişi yapılan mamullere; Erdemir malı ise etiket kontrolü yapılır. Bunlarda ebat, kalite, cinsi kontrolleri sevkiyat ve depolama sorumlusu tarafından gerçekleştirilir ve her mal için bir depo numarası verilir. İthal mallar için ise aynı işlemlerin yanında ağırlık kontrolleri de yapılır ve üzerine Malzeme Giriş etiketi vurulur ve etiket içerisine etiket numarası ve malzeme ebatları ve kontrolünü yapan yazılır. 
Malzemede ambalaj düzgünlüğü (eksik, yırtık, dağınık gibi) vuruk, ezik, çember dağınıklığı ve/veya dağılma, pas gibi gözle görülür kontroller yapılır. Kalite Kontrol tarafından herhangi bir uygunsuzluk tespiti halinde ilgili kişilere bildirilir.

Depolama İşlemi: 

Her ayın ilk haftasında depo sayımı yapılır ve bu sayım sırasında ürünlerin ambalaj, dış görünüm kontrolleri yapılır. Bu kontrol sırasında ve rutin dışı tespitlerde bulunan uygunsuzluklarda ise Uygun Olmayan Ürün Raporları ile kayıt altına alınarak Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürüne göre işleme tabi tutulur.

Üretim Prosesindeki Kontroller:

Dilme ve kesme işlemlerinde işe başlamadan önce her rulo için ilk önce operatörler tarafından etiket kontrolleri yapılır. Etiket bilgileri üzerinde bulunan ebat, cins, etiket no, depo no, ağırlık kontrolleri operatör tarafından gözle yapılır. Dilme talimatı verilen malzeme, Malzeme Stok Yerinden alınarak dilme/kesim hattı girişine getirilir. Çemberleri sökülür, ambalajları açılır. Malzeme hatta verilirken öncelikle yüzey düzgünlüğü (bombe, ondüle gibi olumsuzlukların kontrolü), yüzeyde çizik, vuruk, çapak, yara, leke gibi kusurların olup olmadığı kontrol edilir.

Daha sonra malzeme ebat kontrol ölçümleri yapılır. Yapılan tüm bu işlem ve kontroller rapora işlenir. 

Dilme / kesim operatörüne dilme işlemini sürdürebilirsin talimatı verilir. 

Dilinerek mamul haline gelmiş olan malzemelerde yüzey düzgünlüğü kontrolü yanında dilmeden kaynaklanan malzeme yırtılması, kopma, çapak, çizik, vuruk ve yara gibi kusurların olup olmadığı kontrol edilir. Müşteri talebi doğrultusunda verilen ölçülere olan uygunluğu kontrolleri yapılır

Kesme ve Dilmede operatörlerin yaptığı ölçümler daha sonra Kalite Kontrol Elemanları tarafından kontrol edilerek bir sonraki aşamaya geçişine izin verilir.


Firmamız bünyesinde müşteri malı durumundaki ürünler girdi kontrolü yapıldıktan sonraki proseslerde yapılan kontrollerde tespit edilen uygunsuzluklar müşteri ile irtibata geçilerek müşterinin haberdar edilmesi sağlanır. Müşteri talimatına işleme devam edilir veya hattan çıkartılıp işlem iptal edilir. Malzeme Erdemir ürünü ise müşterinin Erdemir e yapacağı şikâyet için gerekli bilgiler müşteriye iletilir. Erdemir e şikâyet sonrası süreç Kalite Kontrol elemanlarımız tarafından takip edilir.

Paketleme Kontrolü
İşlemi bitmiş ürünlerin paketleme talimatına göre paketleme işlemi yapılır ve kalite kontrol elemanı tarafından Kalite kontrol talimatına göre paketleme ve ilgili talimat karşılaştırılması yapılır. Yapılan kontrolde uygun ise malzemenin geçişine izin verilir ve yeşil sahaya alınır. Uygun değil ise Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürüne göre işlemler yapılarak yeniden paketlenmesi sağlanır.


Sevk Kontrolü:

Kesme ve dilme işleminden sonra sevkiyatı yapılacak ürünlere sevk edilmeden önce Depolama ve Sevkiyat Talimatına göre Sevkiyat elemanı tarafından etiket, ebat, cins, kalite ve ağırlık kontrolü yapılır. Sevkiyat ve sevkiyat sonrası çıkan uygunsuzluklarla ilgili Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürüne göre işleme tabi tutulur.