Skip to content Skip to footer

ASİTLENMİŞ VE YAĞLANMIŞ SAC – RPKK (HRP)

Asitlenmiş ve yağlanmış sac, metal sacın yüzeyini korumak ve işleme sırasında daha iyi performans sağlamak için uygulanan işlem sonucu elde edilen bir malzemedir. Bu işlem, sacın yüzeyini paslı veya oksitlenmiş tabakalarından arındırmak ve daha sonra yağlama işlemi ile koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Bu işlemle elde edilen saclar başlıca 4 farklı sektörde kullanılabilir. Bu sektörler; otomotiv endüstrisi, ev aletleri, inşaat malzemeleri, konteyner üretimi.